Farmacologie

Van Tepezcohuite/jurema

 

Psychoactieve actie

Er zijn verschillende termen gebruikt om stoffen te beschrijven die veranderingen in de menselijke geest veroorzaken: psychotrope, hallucinogene, psychomimetische, psychedelische en vele andere.De meest recente term en degene die we vanaf nu zullen gebruiken omdat we deze het meest toepasselijk achten is entheogeen (“Een entiteit of intelligentie bevatten”), bedacht in 1978 door een groep wetenschappers onder leiding van Gordon Wasson (Mota en Barros, 2002). ).

Werkingsmechanisme

Wanneer DMT oraal wordt toegediend, wordt het geremd door de werking van monoamineoxidasen (MAO), enzymen die in de mitochondriën worden aangetroffen en die de eliminatie van een aminogroep katalyseren. Om ervoor te zorgen dat DMT bij orale inname psychoactieve effecten veroorzaakt, is het noodzakelijk om ook een stof in te nemen die MAO-remmers bevat (zoals β-carbolines).Slechts enkele auteurs rapporteerden de aanwezigheid van β-carbolines in Mimosa tenuiflora te hebben gedetecteerd (Meckes-Lozoya et al, 1990).Ott wees er in 2002 op dat er mogelijk MAO-remmers in het jurema preta-extract zitten, die nodig zijn om de waargenomen effecten te verklaren.Kort na de opmerking van Ott, in 2005, werd een nieuwe verbinding genaamd “Yuremamine” geïsoleerd in het Mimosa hostilis/tenuiflora-extract; een nieuwe klasse fytoindool die de gerapporteerde orale activiteit van DMT in Jurema zou kunnen verklaren zonder de toevoeging van een MAOI.Vepsäläinen, Jouko J.; Auriola, Seppo; Tukiainen, Mikko; Ropponen, Nina en Callaway, JC (2005)

Antimicrobiale activiteit

Tannines zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de antimicrobiële activiteit ervan (Meckes-Lozoya et al, 1990b).

Ontstekingsremmende en genezende werking

Tellez en Dupoy de Guitard (1990) hebben de werkzaamheid van M. tenuiflora aangetoond bij de plaatselijke behandeling van eczeem (10% concentratie), evenals tegen ontstekingen (in de vorm van gedroogd bastpoeder) bij mensen.Er werd ook aangetoond dat het effectief is bij wondgenezing (Dupoy de Guitard, 1990).

Secundaire metabolieten van Mimosa tenuiflora/hostilis

Alkaloïden: In Mimosa hostilis/tenuiflora zijn twee indoolalkaloïden geïsoleerd: N,N-dimethyltryptamine (DMT) en ook 5-hydroxy-tryptamine en (Meckes-Lozoya et al., 1990a).In 2005 isoleerden Vepsäläinen et al. een nieuwe fytoindool (Yuremamine) uit de stengelschors van Mimosa tenuiflora / hostilis.Chalcona’s: Er is de aanwezigheid van twee chalcona’s gevonden: kukulkan A en kukulkan B (Camargo-Ricalde, 2000).Steroïden en terpenoïden: Er werden drie steroïden geïsoleerd uit de stengelschors van Mimosa hostilis/tenuiflora: (Anton et al, 1993).campesterol-3-O-bèta-D-glucopyranosylstigmasterol-3-O-bèta-D-glucopyranosylbèta-sitosterol-3-O-bèta-D-glucopyranosylEr zijn ook drie saponinen geïdentificeerd: mimonoside A, mimonoside B en mimonoside C (Anton et al, 1993).