Ambil

Pot van 50 gram. Ambil (in Uitoto: yera) is een zwarte pasta die door verschillende volkeren van het noordwestelijke Amazonegebied wordt gebruikt.

Het wordt verkregen door het koken van tabaksbladeren (Nicotina rustica) door ze te mengen met alkalische plantaardige zouten.