Nukini Siete estrellas

Deze krachtige soort heeft een fruitig, muntachtig, licht mannelijk aroma.

Xiti Nukini, de stammeester van Rapé, is de schepper van dit voortreffelijke recept. De exacte ingrediënten blijven een stamgeheim; het staat bekend als spiritueel verheffende kruiden, met diepgaande reinigende eigenschappen op spiritueel niveau en krachtig pijnstillend op fysiek niveau.

Nukini hapé kopen

-Eigenschappen en voordelen: Geschikt voor het verhogen van de trillingsfrequentie en energetische reiniging, alsmede pijnbestrijding.

-intensiteit: sterk

-Stam: Gemaakt door de Nukini stam.

-Samenstelling: Mapacho, Tsunu as en andere medicinale planten uit het Amazonegebied.

-Grootte: flesjes van 10 ml (8 tot 9 gram).

-Gebruik: Ethnobotanische curiositeit. Exclusief gebruik voor wetenschappelijke, historische en rituele studie.

24,00

nukini tribe

Nukini stam

De Nukini hebben grote tegenslagen overleefd, zoals epidemische koortsen en de uitbreiding van het rubberexploitatiefront. Gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw sloten zij zich aan bij de rubberonderneming en bleven tot op heden in het gebied van de Môa-rivier.Na tientallen jaren als rubbertappers te hebben gewerkt, kregen de Nukini eind jaren zeventig officiële erkenning van hun land.Door het contact met rubbertappers, kleine producenten en rivierbewoners in de hogere Juruá-regio hebben de Nukini veel van hun gebruiken overgenomen, maar hun eigenheid behouden, vooral wat hun sociale organisatie betreft.