Samauma As

De inheemse stammen van de Amazone gebruiken de as om snuiftabak te maken. As is een zeer belangrijk onderdeel van het mengsel. Alkaliseert en neutraliseert de zuurgraad.

As wordt gemaakt van de schors van de Samaúma-boom, die tot as wordt verbrand, vervolgens wordt gezeefd en tot een fijn poeder wordt vermalen.

Deze poedervormige as wordt aan de Mapacho en andere planten toegevoegd om snuiftabak te maken.

 

Grootte: 10 ml

20,00

Heilige as in andere culturen

Over de hele wereld zijn er veel culturen die as heilig gebruiken in spirituele praktijken.

Het gebruik van as wordt gebruikt in het hindoeïsme, het boeddhisme, het sjamanisme, het christendom, in Afrika en door de inheemse volkeren van het Amazonegebied en heeft een spirituele betekenis die verband houdt met zuivering, vernieuwing en transformatie.

In het Hindoeïsme, waar ze bekend staan ​​als “vibhuti”, de heilige as. Ze worden gebruikt bij rituelen van zuivering, spirituele vernieuwing en symboliseren toewijding en spirituele bescherming. As wordt gemaakt door heilig hout te verbranden, meestal met behulp van bael, margosa of vijgenboom.

In het boeddhisme worden ze gebruikt om stoepa’s te bouwen, heilige monumenten die verlichting en spiritueel ontwaken vertegenwoordigen.

In het christendom wordt as veel gebruikt bij de viering van Aswoensdag, als symbool van menselijke kwetsbaarheid en de noodzaak van berouw en boetedoening. Tijdens de ceremonie wordt as in de vorm van een kruis op het voorhoofd van de gelovigen geplaatst.

Chat openen
Hallo 👋 Kunnen wij u helpen?