PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid vindt u alle informatie met betrekking tot het gebruik dat wij maken van de persoonlijke gegevens die u gebruikt om met ons als gebruiker te communiceren.

U beschikt permanent over dit Privacybeleid dat u op deze website kunt raadplegen wanneer u dat passend acht.

Aarzel niet om ons te vragen via lopd@edutedis.com als u vragen heeft die zich kunnen voordoen tijdens het lezen van deze informatie.

Het gebruik van de webdiensten, evenals de verwerving van een van de aangeboden producten, veronderstelt dat u als Klant, zonder enig voorbehoud, akkoord gaat met alle verklaringen in dit Privacybeleid en in de Algemene Voorwaarden.

 

Over ons

Wij zijn SINCHI, S.L. eigenaar van de website WWW.SINCHISINCHI.COM en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het gebruik en de bescherming ervan. U vindt onze volledige belastingidentificatie in onze juridische kennisgeving.

 

Eigendom: Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens

De via internet verkregen persoonsgegevens worden onder meer gebruikt om uw registratie als gebruiker van internet te beheren, uw aankopen, de verzending ervan, de betaling van producten, uw eventuele retourzendingen en/of claims en de geschiedenis van uw aankopen, en om tegemoet te komen aan de vragen, suggesties of verzoeken die u via internet doet, om u gepersonaliseerde communicatie te sturen met betrekking tot de gekochte producten en waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, als u dat wenst.

Meer gedetailleerd zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

 

Beheer gebruikersaccount:

Als u besluit zich te registreren als gebruiker van onze website, moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken om u daarop te identificeren en u als geregistreerde gebruiker toegang te bieden tot de verschillende functionaliteiten. Als u op enig moment besluit uw gebruikersaccount te annuleren, moet u dit aanvragen via de klantenserviceformulieren.

Beheer aankopen:

Dit doel heeft betrekking op de ontwikkeling en uitvoering van het contract voor de verkoop van producten dat u bij elke aankoopactie op internet met ons uitvoert.

– Omvat de verwerking van persoonsgegevens om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van eventuele incidenten met betrekking tot uw acquisities.

– Beheer de betaling van uw aankopen en activeer mechanismen om mogelijke fraude met u of tegen ons op te sporen en te voorkomen. Als de transactie als frauduleus wordt beschouwd, wordt de transactie geblokkeerd.

– Beheer uw retourzendingen, eventuele incidenten tijdens de verzending en uw eventuele claims.

– Om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen wat betreft het verstrekken van een factuur voor uw aankopen.

Geïndividualiseerde marketingcommunicatie:

Dit doel omvat de verwerking van persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen in verband met het verzenden van informatieve commerciële communicatie met betrekking tot uw productaankopen.

Gebruikersserviceacties:

Dit doel bestaat uit het behandelen van de verzoeken en verzoeken die u bij ons indient via het Klantenserviceformulier. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen behandelen als dit nodig is om uw verzoek, verzoek of claim te beheren of op te lossen.

 

Welke persoonsgegevens zullen wij vragen?

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij enkele of andere gegevens moeten verwerken, wat in het algemeen, afhankelijk van het geval, de volgende zal zijn:

Om het gebruikersaccount te beheren:

– Identificatietypegegevens: ID, naam, achternaam, volledig adres, telefoon, e-mail.

– Gegevens met betrekking tot aankoopbetalingen: aankoopgeschiedenis.

 

Aankopen beheren:

– Identificatietypegegevens: ID, naam, achternaam, volledig adres, telefoon, e-mail.

– Gegevens met betrekking tot aankoopbetalingen: betalingswijze, aankoopgeschiedenis.

– Gegevens van de ontvangers van aankoopzendingen: voor- en achternaam, volledig verzendadres, telefoon, e-mail.

 

Voor geïndividualiseerde marketingcommunicatie:

– Contactgegevens voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot uw aankopen: naam, e-mailadres, telefoon.

 

Voor gebruikersserviceacties:

– Contactgegevens voor klantenservicebeheer: ID, naam, e-mail, telefoon.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonlijke gegevens invult via de webformulieren om toegang te krijgen tot bepaalde functies, u er enkele met een asterisk zult aantreffen. Deze gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn het minimaal noodzakelijke om u de dienst te kunnen verlenen of u toegang te geven tot bepaalde functionaliteiten van het internet.

Als een deel van deze informatie wordt weggelaten, kunt u ons de door u gevraagde diensten of functionaliteit niet sturen of bevestigen.

 

Gegevens van derden

Als u persoonsgegevens van derden aan ons heeft verstrekt, bent u ervoor verantwoordelijk dat u hen hebt geïnformeerd over de doeleinden en de manier waarop wij deze nodig hebben.

 

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens komt voort uit het feit dat we ze moeten behandelen om bepaalde doeleinden te bereiken. Afhankelijk hiervan zal de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens variëren.

Hieronder laten wij u de verschillende legitimaties zien die wij zullen toepassen op de verwerking van uw gegevens.

 

Beheer gebruikersaccount

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het beheer van uw registratie op internet en om u toegang en de functionaliteiten ervan te kunnen bieden. De legitimiteit om dit te doen is gebaseerd op de toestemming die u ons geeft wanneer u zich registreert als gebruiker van onze website.

 

Beheer aankopen

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens komt voort uit het feit dat we ze moeten behandelen om de verkoopovereenkomst uit te voeren voor producten die u met ons accepteert. We zullen ook controles uitvoeren met uw persoonlijke gegevens om mogelijke fraude op te sporen wanneer u een aankoop doet, vooral wanneer uw betaling wordt gedaan, waarvoor wij van mening zijn dat we een legitiem belang hebben om deze uit te voeren. Ook kan het zijn dat bepaalde behandelingen van het aankoopproces worden geactiveerd, omdat u dit heeft aangevraagd of ons daarvoor toestemming heeft gegeven. In deze gevallen is de legitimiteit gebaseerd op de toestemming die u ons daarvoor geeft.

 

Geïndividualiseerde marketingcommunicatie

Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben om u persoonlijke informatie met betrekking tot uw aankopen of voorkeuren te tonen of te sturen. U kunt ons echter op elk moment vragen u hiervan uit te sluiten.

 

Gebruikersserviceacties

Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw vragen of verzoeken en om deze op passende wijze te kunnen behandelen. Als de reden voor uw vraag of verzoek verband houdt met uw bestelling, aankoop of incidenten, is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor naleving van het verkoopcontract. Wanneer uw vraag daarentegen verband houdt met de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, of met claims in verband met uw acquisities, wordt de verwerking van uw gegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van onze kant.

In het Cookiebeleid kunt u vinden welke andere soorten informatie we verzamelen via het gebruik van cookies.

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, worden onderdeel van bestanden voor behandeling met het doel, de legitimiteit, de opdrachten en de bewaartermijnen die in dit document zijn beschreven en die u verklaart te kennen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en verwerkt, met name:

– Beheer het gebruikersaccount:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens behandelen gedurende de tijd dat u de status van geregistreerde gebruiker behoudt, dat wil zeggen totdat u besluit ons op de hoogte te stellen van uw intrekking.

– Beheer aankopen:

Wij verwerken uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de aankoop van de door u gekochte producten of diensten te beheren, inclusief eventuele retourzendingen, incidenten of claims met betrekking tot de aankoop.

Om aan de fiscale verplichtingen van onze kant te voldoen, worden de gegevens van uw aankoopfactuur bewaard gedurende de periode die is vastgelegd door de wetgeving voor het voorschrijven van verantwoordelijkheden, momenteel 4 jaar. Gedurende deze periode blijven uw gegevens geblokkeerd.

– Geïndividualiseerde marketingcommunicatie:

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens totdat u verzoekt om uitsluiting van commerciële communicatie met betrekking tot uw acquisities.

– Gebruikersserviceacties:

Wij zullen uw gegevens behandelen gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek, verzoek, incidentie of uitoefening van rechten te behandelen.

Zodra de termijnen zijn verstreken, worden de gegevens uit onze administratie verwijderd.

 

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de verwezenlijking van de genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan ondersteunende dienstverleners die de levering van de diensten die wij u aanbieden vergemakkelijken, waaronder:

– Beheer het gebruikersaccount:

– Beheer aankopen:

Financiële entiteiten voor het beheer van betalingen en aangiften en fraudepreventie.

Transport-, logistiek- en bezorgdienstverleners.

– Geïndividualiseerde marketingcommunicatie:

– Gebruikersserviceacties:

Medewerkers die ons adviseren over de verschillende naleving van de regelgeving waaraan wij verplicht zijn.

Sommige van de bovengenoemde dienstverleners zijn niet gevestigd in het grondgebied van de Europese Unie, dus we zullen uw persoonlijke gegevens internationaal doorgeven naar deze landen. In deze gevallen zullen deze overdrachten plaatsvinden met de juiste garanties en waarbij de veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd door de formalisering van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan publieke organisaties of administraties waaraan wij wettelijk verplicht zijn.

Een lijst van deze bedrijven en organisaties kunt u opvragen via onze e-mail lopd@edutedis.com.

 

Welke rechten heeft u over uw persoonsgegevens?

Ongeacht de juridische rechtvaardiging waarmee wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, beschikt u over een reeks rechten die u kunt uitoefenen bij SINCHI, S.L., door een e-mail te sturen naar lopd@edutedis.com.

  • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben.

Via het opgegeven e-mailadres kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

We herinneren u eraan dat u als geregistreerde gebruiker deze gegevens op internet kunt raadplegen, in de sectie die overeenkomt met uw profiel.

  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat u de correctie zelf kunt aanbrengen in de sectie die overeenkomt met uw profiel op het platform. Aangezien uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door u op internet zijn ingevoerd, is het bijwerken en de waarheidsgetrouwheid van deze gegevens, evenals de schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of onware gegevens, uw verantwoordelijkheid.

  • Recht om uw gegevens te verwijderen.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen voor zover deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken of wij daartoe niet langer de legitimiteit hebben of u een verleende toestemming heeft ingetrokken.

Wanneer u dit recht op verwijdering uitoefent, zullen wij uw persoonlijke gegevens blokkeren voor elk type behandeling gedurende de bewaartermijn die wij hierboven hebben aangegeven. En zodra het verstreken is, zullen we overgaan tot de definitieve eliminatie ervan.

  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen de verwerking van de gegevens tijdelijk op te schorten of langer te bewaren dan nodig is.
  • Recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, om deze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks naar een andere entiteit te verzenden.
  • U kunt ook een claim indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat we de informatie in dit privacybeleid aanpassen of wijzigen wanneer we dit passend achten, of dat we nieuwe functies op het internet opnemen die dit vereisen.

Indien wij dit doen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een informatieve banner op de website zelf.

Wij adviseren u om dit Privacybeleid periodiek te raadplegen.