Verzending

Verzendkosten

De verzendkosten bedragen:

  • € 8 voor nationale verzending.
  • € 12 voor nationale verzending met spoedverwerking binnen 24/48 uur.

(Deze verzendmodus omvat een verwerkingsvoorkeur, doorgaans 24 of 48 uur, die hoger kan zijn afhankelijk van de bestaande wachtlijst of andere soortgelijke oorzaken).

Deze tijd is exclusief de verzendtijd door de koerier, doorgaans 24 uur naar het nationale grondgebied, wat langer kan zijn afhankelijk van interne of externe oorzaken voor de koerier.

Op dezelfde manier kan de verzendtijd langer zijn voor zendingen naar eilanden of plaatsen die vanwege hun ligging een langere verzendtijd vereisen.

  • € 15 voor verzendingen naar andere Europese landen
  • € 20 voor intercontinentale zendingen

De transport- en bezorgservice wordt uitgevoerd door koeriers- en pakketbedrijven.

Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op aankopen waarvoor de gebruiker een orderbevestiging heeft ontvangen en de betaling is voltooid.

 

Verzendfrequentie:

Op enkele uitzonderingen na vinden verzendingen plaats van maandag tot en met donderdag; Verzendingen die op donderdagmiddag of vrijdag worden ontvangen, worden dus doorgaans op maandag verzonden.

 

Manier van betalen

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn: bankoverschrijving en bankkaart.

Betaling per bankbetaalkaart gebeurt via een beveiligde betalingsgateway. Bankkaarten zullen worden onderworpen aan verificatie en autorisatie door de financiële entiteit die de betaalmiddelen beheert, als deze entiteit de betaling niet autoriseert SINCHI S.L. U kunt de bestelling niet formaliseren. Elke claim over het gebrek aan functionaliteit van de bankkaart moet door de gebruiker worden ingediend bij zijn financiële instelling.

 

Levertijd

Leveringen vinden plaats binnen het nationale grondgebied binnen de op de website aangegeven termijn en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 15 tot 20 kalenderdagen vanaf de datum van de orderbevestiging. Bij intercontinentale zendingen bedraagt de maximale termijn drie tot vijf weken vanaf de datum van de orderbevestiging.

Als om welke reden dan ook die te wijten is aan SINCHI S.L. de leveringsdatum niet kon nakomen, zal zij contact opnemen met de gebruiker om hen op de hoogte te stellen van deze omstandigheden, een nieuwe leveringsdatum vaststellen of, in voorkomend geval, de annulering van de bestelling en de terugbetaling van het bedrag.

 

Rechten van de koper

De gebruiker die producten op de website koopt, wordt bijgestaan door een reeks rechten die hieronder worden beschreven:

  • Herroepingsrecht. De gebruiker beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling zonder dat er een rechtvaardiging nodig is om dit recht uit te oefenen. De gebruiker moet zijn beslissing melden aan hola@sinchisinchi.com. Het bedrag van de aankoop wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt bij de aankoop en zodra SINCHI S.L. u heeft de producten ontvangen en de juiste staat ervan gecontroleerd; of de gebruiker presenteert een bewijs van retournering ervan.

In ieder geval zal het de gebruiker zijn die de kosten van de retourzending op zich neemt.
De gebruiker erkent te weten dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 103 van KB 1/2007 van 16 november, dat de geconsolideerde tekst van de LG ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt. Dit kan het geval zijn bij gepersonaliseerde producten, producten die snel kunnen bederven of verlopen, producten die verzegeld zijn om redenen van hygiëne en/of gezondheid, enz.

U kunt een sjabloon voor herroepingsrecht downloaden.

  • Productretouren worden niet geaccepteerd; behalve in de gevallen waarin de wet strikt voorziet.

U kunt een sjabloon voor het claimformulier downloaden.

Chat openen
Hallo 👋 Kunnen wij u helpen?